top of page

מהי קרדיולוגית ילדים?

הלֵּב הוא משאבת הדם המרכזית בעולם החי. באדם וביונקים אחרים, מזרים הלב דם דל בחמצן ועשיר בפחמן דו-חמצני לריאות, ודם עשיר בחמצן ודל בפחמן דו-חמצני לגוף דרך מערכת של מדורים ושסתומים המתכווצים בסדר מתואם

 

כל סדרת כיווצים, המשלימה מחזור אחד של עבודת הלב, מכונה "פעימת לב". הלב אחראי

להובלת חמצן לכל איברי הגוף, וכן להובלת מרכיבים נוספים הנמצאים במחזור הדם ובהם חומרים מטבוליים נוספים על חמצן, מרכיבים של מערכת החיסון והורמונים. באופן הפשטני ביותר ניתן לומר כי הלב הוא משאבה המזרימה דם הנושא חמצן ומזון לכל חלקי גופנו. הוא מתהווה בתהליך מורכב, מתחיל את פעילותו בשבועות הראשונים לחיי העובר ומלווה את האדם עד יומו האחרון

 

איבר חיוני זה, אשר פועל ללא הפסקה, מתבלה אצל רבים מאתנו במהלך החיים וגורם להופעת בעיות שונות, שבהן מטפלים קרדיולוגים של מבוגרים

אולם ישנם מקרים נדירים בהרבה בהם הלב נוצר מלכתחילה עם מומים מולדים, אשר מטבעם

באים כמעט תמיד לידי ביטוי כבר בגיל הרך

שכיחות מומי לב באוכלוסייה המערבית נעה בטווח של 8-10 מתוך 1,000 יילודים. בארץ נולדים כ־1500 ילדים בכל שנה עם מום לב. חלק ממומים אילו הינם "שקטים", ללא תסמינים משמעותיים או השפעה על יכולת התפקוד של הילד ועל איכות החיים. עם זאת - כמחציתם עלולים להזדקק לטיפול או התערבות במהלך החיים, כולל טיפול תרופתי, התערבות פולשנית כצנתור או ניתוח וכדומה

bottom of page