top of page

מהם הסוגים של מומי הלב?

ישנם מספר סוגים של מומי לב מולדים הניתנים לחלוקות שונות לפי האיזור האנטומי הפגוע, לבעיה הנגרמת בתפקודו הפונקציונאלי המסויים של הלב, ולדרגת החומרה של הפגיעה
הטיפול במומי לב מולדים מתחיל באבחון ואיפיון של המום, מיקומו במערכת הקרדיווסקולארית, והערכת ההשפעה שלו על מחזור הדם, החימצון וחילוף החומרים
פן נוסף בתחום של קרדיולוגיה לילדים הוא אבחון וטיפול בהפרעות בקצב הלב
כאן מדובר על בעיות של דופק איטי או מהיר מן התקין, אשר נובעות משיבושים בפעילות החשמלית שמתרחשת בלב
גם כאן תהליך האבחון מתחיל בשמיעת תלונות מהילד, בדיקה גופנית, אלקטרוקרדיוגרם (אק"ג) ואקוקרדיוגרפיה


מומי הלב השכיחים
(ASD) Atrial septal defect
(VSD) Ventricular septal defect
AV canal/AVSD
Transposition of the great arteries
Teteralogy of Fallot
Aortic stenosis
Pulmonic stenosis
Coarction of Aorta

חשוב לציין כי לא כל מחלות הלב בילדים הן מולדות. בנוסף למומים המולדים ישנן מחלות לב ייחודיות לילדים אשר נרכשות במהלך הינקות או הילדות ועשויות להשפיע על מהלך ותוחלת החיים של הנפגע
 

בין מחלות אילו ניתן למנות את
(Rheumatic Fever) קדחת השיגרון
(Kawasaki Disease) מחלת קווסקי
(Myocarditis) דלקת שריר הלב
(Endocarditis) דלקת פנים הלב
(Pericarditis) דלקת קרום הלב

bottom of page